O politykach, wojnach, Internecie i przyszłości – mówi Henry Kissinger.