Rozmowa z Cameronem Munterem, byłym ambasadorem USA w Pakistanie.