Układ świąt i weekendów w 2014 r. pozwala na budowę siedmiu tzw. długich weekendów (kosztem trzech dni z własnego urlopu). Ale jeśli pracodawca pójdzie nam na rękę, może być ich nawet dziewięć.