Na podstawie twarzy spotykanych osób często wyciągamy daleko idące wnioski co do ich charakteru czy kompetencji. Według naukowców – najczęściej błędne.