O filmie Christophera Nolana „Mroczny Rycerz Powstaje”, sympatiach fanów oraz dlaczego Batman jest skomplikowanym, absurdalnym i fantastycznym totemem naszej cywilizacji – rozmawiamy z Willem Brookerem, badaczem popkultury.