Krym zajęty przez Rosjan, Donbas odpada, a reszta Ukrainy krzepnie nie tylko narodowo, ale i nacjonalistycznie. I nadal składa się na nią kilka różnych światów.