Od lipca to Cypr przewodzi Unii Europejskiej. Ma 300 słonecznych dni w roku, konflikt z Turcją, ostatnią podzieloną stolicę Europy, ogromne długi i prezydenta komunistę.