Gdzie się podziali indignados z Puerta del Sol? Co z Okupującymi Wall Street? A polscy actawiści – czy jeszcze pamiętają, o co walczyli? Trwa spór o dorobek wielkich ruchów protestu, które przetoczyły się przez świat na początku drugiej dekady XXI w.