Przestańmy karać za obrazę uczuć religijnych. Nie róbmy z Polski drugiego Izraela.