Xi Jinping otrzymuje we władanie dużo bardziej skomplikowane Chiny. To pierwsza wymiana władzy w czasach sieci i blogów.