Już od 1 marca urzędy pracy będą tworzyć zindywidualizowane oceny sytuacji osób bezrobotnych – zakłada opublikowany w przedostatni dzień zeszłego roku projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Projekt trafił do konsultacji ­społecznych.