W Belgii cierpienie z powodu depresji czy lęk przed chorobą to wystarczający argument, by z pomocą lekarza poddać się eutanazji.