W pierwszych latach wojny sprawa wyjścia z getta czy pozostania w getcie nie była związana z odwagą czy tak zwanym tchórzostwem. (…) Brak było orientacji co do dalszych losów gett; tak samo Polacy jej wtedy nie mieli.