Bez większych sukcesów, ale za to z przesłaniem dla kobiet, wystartowały w Londynie arabskie sportsmenki. Jak zwykle w przypadku wydarzeń precedensowych – ich występy poprzedziły spory polityczne i ideologiczne.