„Pięciolecie ERC to świetny moment, by zdać sobie sprawę z tego, co może zostać osiągnięte poprzez wzrost świadomości dotyczącej rozwoju tak kluczowego dla Europy obszaru, jakim są badania naukowe” – powiedziała portalowi Astronomia.pl Prof. Helga Nowotny, Przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC) w przeddzień jubileuszowej konferencji organizowanej przez tę organizację w Brukseli.