Na prowadzenie biura poselskiego w 2012 r. każdy poseł dostał 142 800 zł ryczałtu. Ze sprawozdań z rozliczenia tej kwoty wiemy, ile poseł płacił asystentom i za lokal na biuro, ile wydał na paliwo, telefony, prasę czy ekspertyzy. W sprawozdaniu jest też rubryka „inne wydatki związane z prowadzeniem biura” i tym się przyjrzeliśmy.